სტუმრები: გიგა გვენცაძე, ამირან შაიშმელაშვილი და  სპეციალური სტუმარი ალექსანდრე ლორთქიფანიძე.