ჰოლანდია 3:1 ჩრ. ირლანდია (ვიდეო)

ჰოალნდიამ ჩრდილოეთ ირლანდია ბოლოსღა გატეხა