ჰაკა - რაგბის დიდებული რიტუალი. რას აღნიშნავს თითოეული მოძრაობა და შეძახილი?

01 ნოემბერი, 2019 - 11:51