#შემდეგი ვახტანგ ბოლოთაშვილთან ერთად ბრუნდება
 მოისმინეთ ვახოს აზრი ვინიციუსზე, ნაკრებზე და სხვა ამბებზე !