გიგა კვენეტაძეს კალათბურთი ჰყვარებია.
მოვისმინოთ #წიწაკები –ს მაგნატის აზრები დღევანდელ NBA ზე და საქართველოს ნაკრებზე

#შემდეგი