ნამდვილი მეგრელი ასასინი #წიწაკები -ს სტუმარია ნახეთ ტრავმამოშუშებულ დავით ქირიას ველვეტის პიჯაკის ისტორია მხოლოდ Leadersport -ზე