#ბეთბარი 

ბეთბარი | შვეიცარია - საქართველო

ნოდარი გეტყვით, რატომ უნდა დავუჩოქოთ ვაისს; ვახო გაგაცნობთ გაზეთი-შმაზეთის ახალ ნომერს; დიტო მოგიყვებათ კიტეიშვილზე